НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ http://www.nmosk.ru/city/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-munitsipalnymi-organizatsiyami-v-sfere-obrazovaniya-k/dokumenty/